Culture Humanity Future

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
X
Y
Z

Surname Category

T

Tsheoga

Ethnic: Sotho

Clan Praise(s)

By Mache Sefisha Motebejane   Friday,31st October 2014 in Sepedi (Northen Sotho)