MNGADI

Clan Praise(s)

  • Ngema, Madlokovu, Ntusi yenkomo, Nene, Nqoyi, Goda elimnyama elihamba libahila amanqina namaqakala, wena wasemfule, Muji , Sithenjwa, Vezi, Madlokov'esengweni, sabel'uyabizw eNkonjeni ubizwa abamhlophe ukuzokhuluma ngomhlabathi wakini kaMalandela, sthuli sasengweni esingasho lutho kumuntu, mathanga angahlangani ahlangana uma ebona umyeni,mashiya amahle ngathi azoshumayela, Madlokovu kangakanani ngoba nasentendeni yesandla uyanela. kencekence mzimbokhala imali, Wena kamanukuz!!!

  • Ngema, Madlokovu, Ntusi yenkomo, Nene, wena nasentendeni yesandla uyanela , Muji , Sithenjwa, Madlokov'esengweni, sabel'uyabizw eNkonjeni ubizwa abamhlophe ukuzokhuluma ngomhlabathi wakini kaMalandela, sthuli sasengweni.

Surnames