MISANE

Clan Praise(s)

  • AmaCube, ooBhetya, Hala, Ntande, Zondwa, Yem yem, Sophitsho, Ngqolomsila, Vela bembhentsele, Zondwa ziintshaba azidibe ngoba nguMadiba... 

Surnames