MASWANGANYI

Clan Praise(s)

 • John wa Khazamula wa Chagala wa Masiya wa Munene wa Gwevani wa Manjangi wa Mpatsi wa Mpanamana wa Wa xikaka xiborile xi bolela esoleni vatsavuri va ri kona va chava ku nuha.

 • “Mpanamani! Xangwe. Ntlhavanyani. Rihlelo ro herera hukwa ya nsele. Mbuva ya tiko. Xikaka xo bola, Enhlangeni. Xidziveni. Mphati. Ndhonga. Sekwe.   Holeni!”

  • Dessius Wa Nhlengani wa Phandhamevha Wa Henry Mafemani wa Xigubani wa Munene wa Gwevani Wa Majhange Wa Xikaka Xi borile esulukweni xidzi, Xi pfumala va tsavuri, Mutsavuri I Dessius. A ndzi chavi ku nuha Mina, ndzi na makwerhu holeni. I Maswanganyi

  • Dessius Wa Nhlengani wa Phandhamevha Wa Henry Mafemani wa Xigubani wa Munene wa Gwevani Wa Majhange Wa Xikaka Xi borile esulukweni xidzi, Xi pfumala va tsavuri, Mutsavuri I Dessius. A ndzi chavi ku nuha Mina, ndzi na makwerhu holeni. I Maswanganyi

  • I WOULD LIKE TO KNOW MORE ABOUT THIS SURNAME , I HAVE BEEN USING MY MOTHER surname Zulu BUT WHEN I FOUND OUT ABOUT MY FATHERS SURNAME I foundthat my original surname is maswanganyi I need to tell history to my children please anyone who can offer some help. Thanks Lucky zulu

  • I WOULD LIKE TO KNOW MORE ABOUT THIS SURNAME , I HAVE BEEN USING MY MOTHER surname Zulu BUT WHEN I FOUND OUT ABOUT MY FATHERS SURNAME I foundthat my original surname is maswanganyi I need to tell history to my children please anyone who can offer some help. Thanks Lucky zulu

  • I WOULD LIKE TO KNOW MORE ABOUT THIS SURNAME , I HAVE BEEN USING MY MOTHER surname Zulu BUT WHEN I FOUND OUT ABOUT MY FATHERS SURNAME I foundthat my original surname is maswanganyi I need to tell history to my children please anyone who can offer some help. Thanks Lucky zulu

 • GwevaniWa ManjangeWaMashanguWa MpatseVa ka xikakane xi borileXi pfumala va tsavuliVatsavuli va ri ronaVa chava ku nuhaRihlelo

Surnames