MASHABA

Clan Praise(s)

  • Ahi tivaneni va Xilumani na va n'wa Xilumani,mina ni Maswole wa Hlengani ,wa Mhlaba,wa Masiya wa Xiluvani wa Xidzuvudzi wa Den'we wa Ncengula wa Nkumba-vaphela wa Xiribyana wa Nteyaphi wa Nyoka xoo wa Ngwenya mati. Ni Xilumani xiluma na madzandza,ngwenya-nkelenge xivutla na mindzheko,hina vaku tshama ematini hi bomba hi magegetsu,hi fihlula hi kwavamile hi onga njiya na nhongani hi riphunga,vaku hlota mhunti na mbuti hi ndzhuti.Hi xivongo xo duma hikokwalaho ka xivuriso xa hina lexo duma xo tiviwa na hi vadyi va hlampfi,uto twa va firifita kunene vaku "the strength of a crocodile is in the water" va vula hina ,hakunene matimba ya ngwenya i mati. Ha nyungubya na hi dzovo rerhu lero tiya no xonga,hikokwalaho le ntsindza wa mafurwa le Paris va tekaka dzovo rerhu va endla mabandhi na tintangu leto tiya to xonga vahi cinca vito vaku Lacoste vaha vula hina, Hiva ka xiyandza musi tshuri uta ri kuma mahlweni hiku Xilumaani vaku ngwenya (x 3).

  • mashaba, nihhomu, ashaba ashiya, thlambi watihhomu, ishindori shamanjenje

    • Ahi tivaneni va Xilumani na va n'wa Xilumani,mina ni Maswole wa Hlengani ,wa Mhlaba,wa Masiya wa Xiluvani wa Xidzuvudzi wa Den'we wa Ncengula wa Nkumba-vaphela wa Xiribyana wa Nteyaphi wa Nyoka xoo wa Ngwenya mati. Ni Xilumani xiluma na madzandza,ngwenya-nkelenge xivutla na mindzheko,hina vaku tshama ematini hi bomba hi magegetsu,hi fihlula hi kwavamile hi onga njiya na nhongani hi riphunga,vaku hlota mhunti na mbuti hi ndzhuti. Hiva ka xiyandza musi tshuri uta ri kuma mahlweni hiku Xilumaani vaku ngwenya.

    • Ahi tivaneni va Xilumani na va n'wa Xilumani,mina ni Maswole wa Hlengani ,wa Mhlaba,wa Masiya wa Xiluvani wa Xidzuvudzi wa Den'we wa Ncengula wa Nkumba-vaphela wa Xiribyana wa Nteyaphi wa Nyoka xoo wa Ngwenya mati. Ni Xilumani xiluma na madzandza,ngwenya-nkelenge xivutla na mindzheko,hina vaku tshama ematini hi bomba hi magegetsu,hi fihlula hi kwavamile hi onga njiya na nhongani hi riphunga,vaku hlota mhunti na mbuti hi ndzhuti. Hiva ka xiyandza musi tshuri uta ri kuma mahlweni hiku Xilumaani vaku ngwenya.

    • Nwana Masenyani, Wa Hlayiseka, Wa Dawuzeni, Wa Tsanwisi, Wa Mapikani, Wa Machinangwenya, Wa Xidalavusi, Wa Tengo .................Xilumani na Mtsandza ati Ngwenyeni. Xilumani Ngwenya!!!!!!!!!!!!!!!!!

Surnames