MAKINE

Clan Praise(s)

  • Agee Phehlane a majele agee batho ba karekare ba boago thabana kutswe re boa lekokoto lentsweng.Batho ba Šokolodi a motepeng wa mollo wa tukella ba Šele wa bona beng o a tima.Ke batho ba dibana sa morakapele ba re moŠalamorago o Šala a ngoba leraga.Agee Phehlane'a majele••••by Rearabilwe

Surnames