MAHLAELA

Clan Praise(s)

  • Mahlaela letebele konkwana monna wa ntshi dikgolo, monna wa thloka kgomo a ja motho, bare ke motho ke motswala lekgowa, ee ke yena matopana wa topa nna o topile bohumi o tlo huma le dinala. Tlou kgoshi ya leshoka, kgoshi ya bohle botau le bashimanyana, ge a tswelela bokubu le bokwena ba ya ka madibeng, a tsena ka madibeng ba ya lebaleng...Remove this message

Surnames