MAGABANE

Clan Praise(s)

  • KE NGWANA MAGABANE WAPEBA LE┬áCHUKUDU WA KGURULA SEEPA MOKGETLA KA NAKA LE TEE BAREGO MOBU MPHAHLE KE NYELOGE KE FAHLE DINGWE. KE TSWA TLASE GA MMAKGUKUBYA BO-OKAMA TSHAKO, KE BOWA SEBOENG SE SEGOLO SE MARITHITI BOLAONG BJA TAU LE NKWE. KE HLAPA KALEBESE FELA METSI NKGONG ALE GONA. METSI KE TSHABA GO GAGOGA MANG. KE MOROPODI OMOGOLO SEBATA SA MABALA A MANTJI NKWE MASASANA, SEBATA SA GO JA PHALA KA BO HLALE.

Surnames