MADIDE

Clan Praise(s)

  • Ndlela, Phikela, Mawandla, Zikode, wena kaNobhada kaPhengane, Sikhotha sikaMalevu esisha singacishi, nyoni yenkosi engadliwa abafokazana eyadliwa nguKhondlo eMatshalini, nogwaja omuhle ngemleze... Incunc' ephuza kwezid' iziziba ngob' kweyiseduz' ibuya nodaka...

Surnames