MABUYAKHULU

Clan Praise(s)

  • Madonsela, Mtimande, Kunene, Bambolunye, taba timbili tite nonina, Mageza ngobisi abafokazana bageza ngamanzi....

  • Ndiyema, Mthotshane.Masenginhlaba ethi inkomo nyoni emhlophe Amalanda ngokulandela izinkomo zamadoda,mlando kawulandwa wonke ulandwa ngokuntiyantiya, nina bakamalanda amhlophe athe qwa, mageza ngobisi abafokazana bageza ngamanzi omfula Mkhithika wasendlanzini Masaseni omkhulu (AbakwaMabuyakhulu bavela kwelakwaXhosa baqhamukela kweLaKwaZulu iningi labo basoBonjeni Engwavuma abanye baseSwazini)(Nokwazi Gabisile Mabuyakhulu)

Surnames