FUNEKA

Clan Praise(s)

  • Ganu Ganu,vadima,ncamula,jingose,madlokuvu, Awucedwa njengambangazitha

    • Ngiyabingelela ngothando.Ngithi akengibuze angicacelwa kahle.UJingose lapha kwaFuneka ngabe unako yini ukuhlobana noJingose Makhaye?Ngicela onolwazi ngaloku angiphendule khona la

Selected Category: F

Surnames